อัลตราซาวด์และรังสีวินิจฉัย

     โรงพยาบาลสัตว์เจ้าพระยา อยุธยา มีการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์ (x-ray) ดิจดตอล เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที และยังมีการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) ได้ภาพออกมาเสมือนจริง โดยมีเครื่องอัลตราซาวด์เฉพาะระบบคุณภาพสูงค่อยให้บริการถึง 2 เครื่อง(1 เครื่องสำหรับช่องท้อง อีก 1 เครื่องสำหรับช่องอก) และเห็นการเคลื่อนไหวของอวัยวะในส่วนต่างๆ สามารถตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของท่านได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว 
 • เอ็กซเรย์และอัลตราซาวด์ ดูความผิดปกติหลังได้รับอุบัติเหตุ
 • เอ็กซเรย์ กระดูกหัก ข้อสะโพกเสื่อม
 • เอ็กซเรย์ นิ่วทางเดินปัสสาวะและไต
 • เอ็กซเรย์ หัวใจและปอด
 • เอ็กซเรย์ กลืนแป้งหาสิ่งแปลกปลอมใน ลำไส้
 • เอ็กซเรย์ แบบฉีดสี (เช่นดู ไต ท่อฉี่)
 • อัลตราซาวด์ ตรวจหัวใจและช่องท้อง (เอคโค่หัวใจ)
 • อัลตราซาวด์ ตรวจความผิดปกติในช่องท้อง เช่น ต่อมหมวกไต, ตับอ่อน, ตับ, ถุงนำ้ดี, ม้าม, ไต, ตรวจหาก้อนเนื้อในช่องท้อง, ตรวจการตั้งท้อง ฯลฯ
 • อัลตราซาวด์ กระเพาะปัสสาวะ และต่อมลูกหมาก ตรวจนิ่ว
 • อัลตราซาวด์ หาภาวะทองแดงหรือ อัณฑะไม่ลงถุง
 • อัลตราซาวด์ เก็บตัวอย่างในช่องท้องและช่องอก เช่นท้องมาน เนื้องอก มะเร็ง