โรงพยาบาลสัตว์เจ้าพระยา-อยุธยา

     ได้เปิดให้บริการชาวอยุธยามากว่า 13 ปี โดยมีทีมสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางได้แก่ โรคหัวใจ, โรคผิวหนัง, โรคตา, โรคฮอร์โมน( ไทรอยด์ คุชชิ่ง เบาหวาน), โรคเนื้องอกและมะเร็ง, สัตว์พิเศษ(นก หนู กระต่าย กระรอก), ผ่าตัดกระดูก, ผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนแบบซับซ้อน(ตัอต่อท่อปัสสาวะ แปลงเพศ ผ่าตัดกระบังลม ตัดต่อลำไส้ ทำหมัน ผ่าคลอด ) ทันตกรรม เป็นต้น และเป็นที่แรกในอยุธยาที่ตรวจโรคหัวใจด้วยการทำ เอคโค่ ในสัตว์เลี้ยง

ดูเพิ่มเติม

ทีมสัตวแพทย์ และ ผู้ช่วยสัตวแพทย์  

หมอติง
น.สพ.เกียรติศักดิ์

โรคทั่วไป,  โรคหัวใจ,   โรคตา,  ผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อน,  ศัลยกรรมกระดูก

โรงพยาบาลสัตว์ อยุธยา คลินิกแมว ใกล้ฉัน โรงพยาบาลสัตว์เจ้าพระยา

หมอแอน
สพ.ญ.วาทินี

โรคฮอร์โมน (คุชชิ่ง,ไทรอยด์),โรคผิวหนัง ผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนซับซ้อน, ทำฟัน

หมอมิลย์
สพ.ญ.นุศจีย์

โรคทั่วไป, โรคแมว, สัตว์พิเศษ exotic

หมอตาว
สพ.ญ.พนิดา

โรคทั่วไป,

โรคหัวใจ, โรคปอด

หมอเจน
สพ.ญ.เจนจิรา

โรคทั่วไป, โรคฮอร์โมน,เบาหวาน  ผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อน

หมอแจง
สพ.ญ.ธันย์ชนก

ตรวจรักษา

โรคทั่วไป

หมอปริม
สพ.ญ.จณิสตา

ตรวจรักษา

โรคทั่วไป

ทีมผู้ช่วย

ทีมผู้ช่วยมากประสบการณ์ พร้อมมอบบริการและรอยยิ้ม

คลินิกเฉพาะระบบ

คลินิกโรคหัวใจ

ตรวจเอคโค่หัวใจ, ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, ตรวจเลือดหาไบโอมาร์คเกอร์ต่อโรคหัวใจ……..(ดูเพิ่มเติม)

คลินิกเนื้องอก

ตรวจชนิดมะเร็ง, ตรวจระยะการกระจาย, ผ่าตัด, เคมีบำบัด,รักษาทางยา…(ดูเพิ่มเติม)

คลินิกโรคทั่วไป

ตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาสัตว์ป่วยวิกฤต ฝากรักษาสัตว์ป่วย…..(ดูเพิ่มเติม)

คลินิกศัลยกรรม

ผ่าตัดกระดูก, ผ่าตัดไส้เลื่อนกะบังลม, ผ่าตัดจมูกบี้+เพดานอ่อน, ผ่าตัดแปลงเพศ…(ดูเพิ่มเติม)

คลินิกโรคผิวหนัง

เพาะเชื้อรา,ตรวจภูมิแพ้จากเลือด,ขนร่วงจากฮอร์โมน,ไรหู,ขี้เรือน..(ดูเพิ่มเติม)

คลินิกโรคตา

ตาแห้ง, เชอร์รี่อาย, ต้อกระจก, ต้อหิน, อัลตราซาวด์+ผ่าตัดตา…(ดูเพิ่มเติม)

คลินิกสัตว์พิเศษ

โปรแกรมสุขภาพ    ตรวจรักษาโรค, ตรวจเพศนก……..(ดูเพิ่มเติม)

คลินิกต่อมไร้ท่อ

ตรวจรักษา ไทรอยด์,เบาหวาน,คุชชิ่ง,ตรวจหาวันผสมพันธ์ตกไข่.(ดูเพิ่มเติม)

คลินิกระบบประสาท

หัวเอียง, เดินเซล้ม, ลมชัก, อัลไซเมอร์, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ลิ้นห้อย…

(ดูเพิ่มเติม)

คลินิกทันตกรรม

ถอนฟัน, ขูดหินปูน, x ray ฟัน, ผ่าตัดกรามและมะเร็ง, กรอตัดฟันกระต่าย…

(ดูเพิ่มเติม)

เอกซเรย์, อัลตราซาวด์

เอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ ปอด หัวใจ ตับ ม้าม ไต, ฉีดสี, กลืนแป้ง, ตรวจท้อง, ตรวจก้อนมะเร็ง…(ดูเพิ่มเติม)

เวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด

เลเชอร์, ฝังเข็ม+กระตุ้นไฟฟ้า, รักษาแผลเรื้อรัง, ฟื้นฟูระบบประส……..(ดูเพิ่มเติม)

บริการดีๆมีให้ไม่รู้จบ 

TAG โรงพยาบาลสัตว์ อยุธยา คลินิกแมว ใกล้ฉัน <โรงพยาบาลสัตว์เจ้าพระยา><รับตัดขนสุนัข><รับตัดขนแมว><รับอาบน้ำสุนัข><ฝากเลี้ยงสุนัข><รักษาสุนัข><รักษาแมว><โรงพยาบาลสัตว์><คลินิกสุนัข><โรงพยาบาลรักษาสุนัข><คลินิกรักษาสัตว์><โรงพยาบาลรักษาแมว><ทำหมันแมว><ผ่าตัดแมว><ผ่าตัดสุนัข><ทำหมันสุนัข><รักษานก><รักษากระต่าย><โรงบาลสัตว์เล็ก><คลินิกรักษาสัตว์ใกล้ฉัน><โรงพยาบาลรักษาแมวใกล้ฉัน><คลินิกรักษานก><คลินิกรักษานกใกล้ฉัน><โรงพยาบาลรักษาสัตว์ใกล้ฉัน><รักษาหมา><รักษาแมว><คลินิกสัตว์><คลินิกหมา><คลินิกแมว><อาบน้ำตัดขน><อยุธยา>