คลินิกโรคหัวใจ

     โรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง เกิดได้ทั้งในสุนัขและแมว พบได้ตั้งแต่เกิดหรือสามารถพบขึ้นได้ภายหลัง โรคหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังนั้น พบได้ในสัตว์ทุกช่วงอายุแต่จะยิ่งพบมากเมื่ออายุมากขึ้น  เพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง ควรพาสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพเป็นประทำทุกๆปี หรือหากพบว่าสัตว์เลี้ยงมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น โรงพยาบาลสัตว์เจ้าพระยา อยุธยา ของเราให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ครบครัน นวัตกรรมนำสมัย และได้มาตรฐาน ตรวจโรคหัวใจได้อย่างละเอียดและทำการรักษาได้อย่างแม่นยำ
     เรายังเป็นที่แรกในอยุธยาที่ตรวจรักษาโรคหัวใจด้วยการทำ เอคโค่ ในสัตว์เลี้ยง

     การตรวจโรคหัวใจด้วยการทำ เอคโค่    จัดว่าเป็นการตรวจโรคหัวใจที่ดีที่สุด (Gold standard) ทั้งเรายังพร้อมให้บริการในด้านอื่นๆเช่น

  • เครื่องถ่ายภาพรังสี ช่องอก ระบบดิจิตอล
  • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  • เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ความละเอียดสูง
  • เครื่องวัดความดันโลหิต
  • ตรวจเลือดหาไบโอมาร์คเกอร์พิเศษ ที่จำเพาะต่อหัวใจ