คลินิกโรคผิวหนัง

     โรคผิวหนังจะมีอาการ เกา คัน ขนร่วง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ขี้เรื้อน เชื้อรา ภูมิแพ้ แบคทีเรีย หรือฮอร์โมนผิดปกติ ถ้าเด็กๆมีปัญหา เกา คัน ขน ร่วงสามารถปรึกษา คุณหมอได้ที่ โรงพยาบาลสัตว์เจ้าพระยา อยุธยา นะคะ มีบริการตรวจรักษา
  • โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อต่างๆ เพาะเชื้อรา เพาะเชื้อแบคทีเรีย ตรวจหาขี้เรื้อน
  • โรคผิวหนังที่เกิดจากปรสิตภายนอก
  • ภูมิแพ้, ตรวจเลือดหาชนิดภูมิแพ้
  • โรคผิวหนังที่เกิดจากฮอร์โมน black skin-Alopecia X ในน้องปอม, ไทรอยด์ต่ำ, คุชชิ่ง
  • โรคผิวหนังเรื้อรัง เช่น โรคตับฝ่อ

ก่อนรักษา

เป็นโรคฮอร์โมน ขนไม่มีเลย

หลังรกษา

ขนเต็มตัวยังกับแกะ