คลินิกรักษาโรคทั่วไป

     โรงพยาบาลสัตว์เจ้าพระยา อยุธยา เรามีบริการตรวจวินิจฉัยสุขภาพทั่วไป และคลินิกพิเศษโรคเฉพาะทาง รักษาสัตว์ที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไปและสัตว์ป่วยวิกฤต โดยทีมสัตวแพทย์ มีห้องแลปภายใน รู้ผลตรวจผลตรวจทันที พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยวินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ

โรงพยาบาลสัตว์ อยุธยา คลินิกแมว ใกล้ฉัน