คลินิกสัตว์พิเศษ

     โรงพยาบาลสัตว์เจ้าพระยา อยุธยา ของเรา เปิดให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรค ในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ หรือ ” Exotic pet ” เช่น กระต่าย เต่า นก ชูการ์ไกลเดอร์ เม่นแคระ เป็นต้น พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านการดูแลรักษาสัตว์ โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีบริการอาทิเช่น
  • ตรวจสุขภาพ ตรวจโรคทั่วไป
  • ทำวัคซีน ถ่ายพยาธิ ป้องกันปรสิท
  • ตรวจเพศนก ทำหมันกระต่าย