เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

 
     โรงพยาบาบสัตว์เจ้าพระยา อยุธยา ให้บริการ เวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือการกายภาพบำบัดในสัตว์เลี้ยง เพื่อ ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และป้องกันการกลับมาป่วยซ้ำหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อน แก่สัตว์เลี้ยงที่มีความพิการ หรือเสื่อมสมรรถภาพทางกาย ด้วยวิธีการใช้ยา การทำหัตถการ การใช้เครื่องมือ การออกกำลังกาย เป็นต้น เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติหรือใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด  และช่วยย่นระยะเวลาการหายฟื้นตัวหลังผ่าตัดกระดูก ข้อต่อ และระบบประสาทให้เร็วขึ้นอีกด้วย 
  • บำบัดก่อน และหลังผ่าตัด
  • เลเซอร์ บำบัด ลดปวด ลดอักเสบ หลังผ่าตัด, หมอนรองกระดูกทับเส้น, ข้อสะโพกเสื่อม ฯลฯ
  • เลเซอร์ กระตุ้นการหายของแผล แผลเรื้อรัง แผลขนาดใหญ่ ลดระยะเวลาทำแผล
  • การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและเส้นประสาท 
  • ฝังเข็ม+กระตุ้นไฟฟ้า ช่วยฟื้นฟูระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (พิการ, อัมพาต)
  • ฝังเข็มรักษาโรคเรื้อรัง เช่น ลมชัก หลอดลมตีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฯลฯ