คลินิกเนื้องอก มะเร็ง

     มะเร็ง เป็นก้อนเนื้อ ที่มีแนวโน้มลุกลามไปอวัยวะข้างเคียงรวมถึง ระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง ต้องรักษามากน้อยขนาดไหนนั้น ขึ้นอยู่กับผลการตรวจเซลล์หรือชิ้นเนื้อ และยังต้องตรวจต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงด้วยทุกครั้ง ซึ่งคุณหมอจะทำร่วมกับการวินิจฉัยด้วยภาพ เช่น เอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ เพื่อหาขอบเขตของมะเร็งว่ามีการกระจายตัวไปอวัยวะข้างเคียงและแบ่งระยะของมะเร็งที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้ในวางแผนการผ่าตัดหรือการฉายแสง  หากเด็กๆที่บ้านมีก้อนเนื้อขึ้นตามตัว สามารถขอคำปรึกษาและตรวจรักษาได้ที่ โรงพยาบาลสัตว์เจ้าพระยา อยุธยา นะค่ะ
  • เก็บตัวอย่างมะเร็ง(ก้อน หรือ ต่อมนำ้เหลือง)
  • ตรวจหาชนิดมะเร็ง
  • ตรวจระยะการกระจายของมะเร็ง
  • ตรวจหาเนื้องอกมะเร็งในอวัยวะภายใน
  • ผ่าตัดมะเร็ง
  • เคมีบำบัด (คีโม)