วัคซีนทางด่วน “สะดวก” “รวดเร็ว” “ปลอดภัย”

วัคซีนทางด่วน

     สำหรับน้องหมา น้องแมว ที่มาทำวัคซีน, ป้องกันเห็บหมัด หนอนหัวใจ, ถ่ายพยาธิ โดยที่ไม่มีการตรวจรักษาโรคอื่นๆ สามารถเข้ารับบริการได้ทันที่โดยไม่ต้องต่อคิวปกติ (หากมีคุณหมอว่างอยู่และไม่มีคิวทำวัคซีนก่อนหน้า) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคะ